ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 4

ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್
- ರವೀಂದ್ರ ಕೊಟಕಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ'' ಅನಿವಾರ‌್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ'' ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ  ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್''. ಹತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನದೊಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಾದಾಗ ಅದು `ಐಡೆಂಟೆಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್'ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.  ಅದೇ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಂಡರೆ ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ `ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್'ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಾತಿಯೆ `ಐಡೆಂಟಿಟಿ'ಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ದಲಿತರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾತಿ ಒಂದು ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ'' ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್'' ಎರಡನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ  ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್'' ಎದುರಾದಾಗ ನಾವು ಜಾತಿಯೊಂದು ರೋಗ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ'' ಆದಾಗ ಏಕರಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಜಾತಿ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ `ಐಡೆಂಟಿಟಿ'ಗಾಗಿಯೆ ಅನ್ಯಮತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ `ದಲಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು' ಅಂತ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಜಾತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ? ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಯಾಕೇ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ? ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ``ಐಡೆಂಟಿಟಿ'' ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಊರಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ (ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ) ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು , ನಮ್ಮ ಭಾಷಿಕರು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಜನ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು.  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಾತಿಗೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ನಾವುಗಳು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು.

comments powered by Disqus
Top