ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 6

ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ನಗರದೇವರು ವಾಸಿ
ಡಾ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಜ, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ, ಕುಣಿಗಲ್.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಜಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾವೇಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದಲಿತರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನೆಂತಲೋ, ಕುರುಬನೆಂತಲೋ, ಈಡಿಗನೆಂತಲೋ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಜಾತಿಯ ಆಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಆಚರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಜಾತಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ನಗರ ಮೇಲು. ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ, ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಸುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡದೇವರುಗಳು, ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

comments powered by Disqus
Top