ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 8

ಅಂತರಂಗದ ಕತ್ತಲೆ
ದೇವರಾಜ್ ಎನ್., ಬೆಂಗಳೂರು.

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬೇತಾಳನಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆನ್ನುವುದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳ ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜಾತಿಸೂಚಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡುವುದು ಮೇಲ್ಜಾ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾತಿಯೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಪರಿಚಯವೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೇ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟರಿಗೆ, ಮಂಜು ಭಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇನೂ ದೂರದವನಾಗಿರಲಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ, ಆಯಾಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ವಂಚಿತವಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ವಾಡಿಕೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗಿಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಢಾಳಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಸಾರುವ ಆಧುನಿಕ ಗುರುಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅದೇ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು, ಮೌಢ್ಯದ ವ್ಯರ್ಥ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮರೀಚಿಕೆಯಷ್ಟೇ.
ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾದ ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ `ಬಸ್ಸು ರೈಲು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ; ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ; ನೌಕರಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೇವೆ; ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಒತ್ತಡದವು, ಅಂತರಂಗ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇದೆ.'

comments powered by Disqus
Top