ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 6

ಜಾತಿ-ವರ್ಣಭೇದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಕೆ.ಸಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಕುಣಿಗಲ್.

ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಮಹಲುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ ಹೊರತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ನಗರಗಳ ಜಾತೀಯತೆಗಿಂತಲೂ ಇಂದಿನ ನಗರಗಳ ಜಾತೀಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ವರ್ಣಭೇದ, ಜಾತಿಭೇದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ  ಮತ್ತು ಜಾತಿಭೇದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಜಾತಿ ಭಾವನೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡಾ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ `ಹೆಮ್ಮರದ' ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ, ಅಗಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.   

comments powered by Disqus
Top