ಜಾತಿ ಸಂವಾದ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ 7

`ಜಾತ್ಯತೀತ'ರ ನಿಜ ಬಣ್ಣ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂ.ಎಚ್.ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರಗಳ ತಥಾಕಥಿತ ಶಿಕ್ಷಿತ, ಜಾಗೃತ ಯುವಜನರ `ಜಾತ್ಯತೀತತೆ'ಯ ಬಣ್ಣ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಭಾನುವಾರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ `ಮೆಟ್ರೊಮೊನಿಯಲ್' ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿ-ಗೋತ್ರಗಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎತ್ತರದ, ಇಂತಹದೇ (ಬಿಳಿ) ಬಣ್ಣದ ವಧು-ವರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನಗರದ `ಜಾತ್ಯತೀತ' ಯುವಜನರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ `ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು' ಎಂದು ಬೀದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ದೇಶಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಜಾತಿವಾದ ಎಂದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?.

comments powered by Disqus
Top