ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ನಟ- ನಿರ್ದೇಶಕ/ನಿರೂಪಣೆ: ಡಿ.ಕೆ. ರಮೇಶ್

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು ಎನಿಸಿಬಿಡುವುದು ನನಗಾಗಿರುವ ಅನುಭವ.

ಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕ ( ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ)

‘ವೀರಗಾಸೆ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದೇಶ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ (ಪ್ರ.ವಾ. ಜ. ೨೧) ಮತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಪ್ರ.ವಾ. ಜ. ೨೮) ಇವರ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

ಡಾ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಕುಡಿತಿನಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ)
Top