ಜಾತಿ ಸಂವಾದ 1

ಜಾತಿ ಸಂವಾದ 1

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ . ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊ . ಸುಂದರ್ ಸರುಕ್ಕೈ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾತಿ ಸಂವಾದ ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ನನಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು.

ಕೆ.ಎನ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸಂಪಾದಕ

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು, ಸುಂದರ್ ಸರುಕ್ಕೈ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಾಬೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ವಿಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ `ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಕೈಗಳು ಶೂದ್ರರನ್ನೂ ದಲಿತರನ್ನೂ ಒದೆಯಬಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದು ಒಂದು ಶಾಪಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟವರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಯ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ  ಆಗಬೇಕೆಂದೂ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು

Top